§ 1-1. Formål

§ 1-1. Formål

Forskriften skal sikre at fornøyelsesinnretninger blir anlagt, bygget, drevet, vedlikeholdt og fjernet slik at de ikke fører til skade på personer, eiendom eller miljø.