§ 4-1.Krav om tillatelse til å drive infrastruktur

§ 4-1.Krav om tillatelse til å drive infrastruktur

Virksomheter som vil drive infrastruktur etter forskriften her, må ha tillatelse utstedt av Statens jernbanetilsyn.