§ 5-3. Ikrafttredelse mv.

§ 5-3. Ikrafttredelse mv.

Forskrifter gitt med hjemmel i tillatelsesforskriften 16. desember 2005 nr. 1489 gjelder fortsatt etter at forskriften her trer i kraft.