§ 5-2. Overgangsbestemmelser

§ 5-2. Overgangsbestemmelser

Virksomheter som ikke var omfattet av tillatelsesforskriften 16. desember 2005 nr. 1489 og som kommer inn under forskriften her, må ha søkt om og fått tillatelser etter kapittel 3 og 4 innen 1. juli 2013.
Virksomheter som var omfattet av tillatelsesforskriften 16. desember 2005 nr. 1489 og som ikke oppfyller krav om tillatelser etter kapittel 3 og 4, må ha søkt om og fått tillatelser innen 1. januar 2016.