§ 4-9. Forbud mot overdragelse o.l.

§ 4-9. Forbud mot overdragelse o.l.

Tillatelsen til å drive infrastruktur kan ikke overdras, herunder leies, leases, lånes eller på andre måter overlates til andre.