§ 4-4. Økonomisk evne

§ 4-4. Økonomisk evne

Virksomheten må ha tilfredsstillende økonomisk evne.
For å dokumentere at kravet til økonomisk evne er oppfylt, må foretaket fremlegge en beskrivelse av virksomhetens økonomi og finansiering samt årsregnskap, eller dersom dette ikke er mulig, årsbalansen. Det må fremlegges skatteattest.