§ 4-10. Tillatelsens gyldighet

§ 4-10. Tillatelsens gyldighet

Tillatelsen til å drive infrastruktur er gyldig så lenge jernbaneforetaket oppfyller vilkårene i dette kapittel.