§ 3-9. Forbud mot overdragelse o.l.

§ 3-9. Forbud mot overdragelse o.l.

Tillatelsen til å drive trafikkvirksomhet kan ikke overdras, herunder leies, leases, lånes eller på andre måter overlates til andre.