§ 3-8. Ansvaret for virksomheten

§ 3-8. Ansvaret for virksomheten

Ansvaret for virksomheten ligger hos den som innehar tillatelsen til å drive trafikkvirksomhet. Ansvaret omfatter blant annet at virksomheten drives på en sikkerhetsmessig forsvarlig måte, og at vilkårene som er satt for virksomheten i eller i medhold av lov er oppfylt.