§ 3-10. Tillatelsens gyldighet

§ 3-10. Tillatelsens gyldighet

Tillatelsen til å drive trafikkvirksomhet er gyldig så lenge jernbaneforetaket oppfyller vilkårene i dette kapittel.