§ 3-1. Krav om tillatelse til å drive trafikkvirksomhet

§ 3-1. Krav om tillatelse til å drive trafikkvirksomhet

Virksomheter som vil drive trafikkvirksomhet må ha tillatelse utstedt av Statens jernbanetilsyn.