Til startsiden

Kapittel 2. Særskilte vilkår for rutegående persontransport

§ 2-1. Særskilte vilkår for rutegående persontransport

§ 2-1. Særskilte vilkår for rutegående persontransport

Departementet skal godkjenne transportvilkår for jernbanevirksomheter som driver rutegående persontransport.
Når fylkeskommunen eller kommunen gir tilskudd til lokal jernbane innen et fylke eller en kommune, fastsetter fylkeskommunen eller kommunen transportvilkår. Fylkeskommunens eller kommunens vedtak i saker om godkjenning av ruteplan, takster og tilskudd kan ikke påklages til departementet.
Departementet skal godkjenne tilleggsavgift for reisende uten gyldig billett.