§ 1-7. (Opphevet ved forskrift 14 jan 2011 nr. 37.)

§ 1-7. (Opphevet ved forskrift 14 jan 2011 nr. 37.)