§ 1-4. Ansvar for trafikkstyring

§ 1-4. Ansvar for trafikkstyring

Ansvaret for å drive trafikkstyring kan enten ligge hos den virksomheten som har tillatelse til å drive trafikkvirksomhet eller hos den virksomheten som har tillatelse til å drive infrastruktur.