§ 1-3. Virksomhetstillatelser

§ 1-3. Virksomhetstillatelser

Virksomheter som vil drive trafikkvirksomhet må ha tillatelse etter kapittel 3.
Virksomheter som vil drive infrastruktur må ha tillatelse etter kapittel 4.
Virksomheter som vil drive trafikkvirksomhet og infrastruktur må ha tillatelser etter både kapittel 3 og 4.