§ 1-2. Definisjoner

§ 1-2. Definisjoner

I forskriften her forstås med:
 1. a.
  ---
 2. b.
  infrastruktur: sporanlegg med tilhørende grunn og innretninger, signal- og sikringsanlegg, strømforsyningsanlegg og kommunikasjonsanlegg,
 3. c.
  trafikkvirksomhet: person- og godstransport på infrastrukturen,
 4. d.
  trafikkstyring: togledelse og andre funksjoner som koordinerer og ivaretar sikkerheten for togfremføringen,
 5. e.
  jernbanevirksomhet: drift av infrastruktur, trafikkstyring og trafikkvirksomhet.