§ 29. Ikrafttredelse

§ 29. Ikrafttredelse

Loven gjelder fra det tidspunktet1 Kongen bestemmer.