§ 6.Krav om driftstillatelse

§ 6.Krav om driftstillatelse

En taubane skal ikke tas i bruk før departementet har gitt driftstillatelse.
For søknad om driftstillatelse etter denne loven skal saksbehandlingsfrist være fire uker. Tjenesteloven § 11 andre ledd gjelder ikke for driftstillatelser etter denne loven.