§ 30. Ikrafttredelse

§ 30. Ikrafttredelse

Loven gjelder fra det tidspunktet1 Kongen bestemmer.