Til startsiden

Kapittel 7. Avsluttende bestemmelser

§ 30. Ikrafttredelse

§ 30. Ikrafttredelse

Loven gjelder fra det tidspunktet1 Kongen bestemmer.

§ 31. Opphevelse og endringer i andre lover

§ 31. Opphevelse og endringer i andre lover

- - -

§ 32. Overgangsbestemmelser

§ 32. Overgangsbestemmelser

Forskrifter og vedtak gitt i medhold av bestemmelser i lov 14. juni 1912 nr. 1 om taugbaner og løipestrenger gjelder i den utstrekning de ikke strider mot loven her eller forskrifter fastsatt med hjemmel i lov.