§ 2. Virkeområde

§ 2. Virkeområde

Loven gjelder for taubaner og all aktivitet knyttet til taubanevirksomhet.
Loven gjelder for Svalbard og Jan Mayen med mindre Kongen bestemmer noe annet.