§ 9-6. Jernbaneforetak med drift i flere land

§ 9-6. Jernbaneforetak med drift i flere land

(1) Statens jernbanetilsyn skal samarbeide med andre relevante sikkerhetsmyndigheter for å samordne tilsynet av jernbaneforetak som driver virksomhet i flere land. Samarbeidet skal sikre at viktig informasjon om det spesifikke jernbaneforetaket deles, særlig når det gjelder kjente risikoer og foretakets sikkerhetsresultater. Statens jernbanetilsyn skal også dele informasjon med andre relevante sikkerhetsmyndigheter og Byrået dersom jernbaneforetaket ikke treffer de nødvendige tiltakene for risikohåndtering.
(2) Dette samarbeidet skal sikre at tilsynet er tilstrekkelig dekkende, og at man unngår dobbeltarbeid når det gjelder inspeksjoner og revisjoner. De relevante sikkerhetsmyndighetene kan utarbeide en felles tilsynsplan for å sikre at revisjoner og andre inspeksjoner blir utført regelmessig. Planen skal ta hensyn til arten og omfanget av transportvirksomheten i hver av de berørte EØS-statene.
(3) Byrået utarbeider retningslinjer for samordningen.

Bestemmelsen gjennomfører sikkerhetsdirektivet artikkel 17.