§ 9-5. Tilsyn med delsystemer

§ 9-5. Tilsyn med delsystemer

(1) Statens jernbanetilsyn skal føre tilsyn med delsystemene «Styring, kontroll og signal langs sporet», «Energi» og «Infrastruktur», og sikre at de oppfyller de grunnleggende kravene. Når det gjelder grensekryssende infrastruktur skal tilsynet utføres i samarbeid med andre relevante nasjonale sikkerhetsmyndigheter. Dersom Statens jernbanetilsyn fastslår at en infrastrukturforvalter ikke lenger oppfyller vilkårene for sin sikkerhetstillatelse, skal tilsynet begrense eller tilbakekalle sikkerhetstillatelsen. Beslutningen skal begrunnes.
(3) Denne bestemmelsen gjelder uten at det berører jernbanevirksomhetenes ansvar som nevnt i § 2-3 første ledd.

Bestemmelsen gjennomfører sikkerhetsdirektivet artikkel 17.