§ 9-2. Jernbaneforetakets plikt til å underrette

§ 9-2. Jernbaneforetakets plikt til å underrette

(1) Jernbaneforetakene skal underrette de relevante nasjonale sikkerhetsmyndigheter minst to måneder før de starter ny jernbanetransport, slik at tilsyn kan planlegges. Jernbaneforetakene skal også legge fram en oversikt over personellkategorier og kjøretøytyper.
(2) Endringer i disse opplysningene skal uten opphold meldes til relevant nasjonal sikkerhetsmyndighet.

Bestemmelsen gjennomfører sikkerhetsdirektivet artikkel 17.

Til annet ledd:

Relevant nasjonal sikkerhetsmyndighet i Norge er Statens jernbanetilsyn.