§ 7-1. Krav om ECM

§ 7-1. Krav om ECM

Før et kjøretøy blir benyttet på jernbanenettet, skal det være utpekt en enhet med ansvar for vedlikehold (ECM) av kjøretøyet. ECM skal være registrert i kjøretøyregisteret i samsvar med artikkel 47 i direktiv (EU) 2016/797.

Bestemmelsen gjennomfører sikkerhetsdirektivet artikkel 14.

Alle kjøretøy må være tilknyttet ECM (Entity in Charge of Maintenance).