§ 6-1. Krav til sikkerhetstillatelse for infrastrukturforvaltere

§ 6-1. Krav til sikkerhetstillatelse for infrastrukturforvaltere

(1) Forvalting og drift av jernbaneinfrastruktur krever at infrastrukturforvalter har sikkerhetstillatelse fra Statens jernbanetilsyn.
(2) Sikkerhetstillatelsen skal bekrefte aksept av infrastrukturforvalters sikkerhetsstyringssystem som fastsatt i kapittel 4, og skal omfatte framgangsmåtene og bestemmelsene for å oppfylle kravene til sikker utforming, sikkert vedlikehold og sikker drift av jernbaneinfrastrukturen. Dette inkluderer, så langt det passer, vedlikehold og drift av trafikkstyrings- og signalsystemet.
(3) Statens jernbanetilsyn skal gi veiledning om kravene til sikkerhetstillatelse og hvilke dokumenter som kreves. Der hvor det er hensiktsmessig kan dette gjøres i form av et veiledningsdokument.

Bestemmelsen gjennomfører sikkerhetsdirektivet artikkel 12.

Byrået har ingen rolle i tillatelsesprosessen for infrastrukturforvalter.