§ 5-5. Hva felles sikkerhetssertifikat omfatter

§ 5-5. Hva felles sikkerhetssertifikat omfatter

Felles sikkerhetssertifikater skal angi arten og omfanget av den jernbanedriften. Et felles sikkerhetssertifikat kan også omfatte sidespor dersom disse er inkludert i foretakets sikkerhetsstyringssystem.