§ 5-1. Søknad om felles sikkerhetssertifikat

§ 5-1. Søknad om felles sikkerhetssertifikat

(1) Jernbaneforetak må ha felles sikkerhetssertifikat for å få tilgang til jernbaneinfrastrukturen.
(2) For å få utstedt et felles sikkerhetssertifikatet må jernbaneforetaket dokumentere at det har etablert et sikkerhetsstyringssystem og kan drive sikkert.
(3) I søknaden om et felles sikkerhetssertifikat skal jernbaneforetaket angi arten og omfanget av jernbanedriften.
(4) Søknaden skal inneholde underlagsdokumenter som viser at
  1. a.
    jernbaneforetaket har innført et sikkerhetsstyringssystem i samsvar med kapittel 4, og at det oppfyller kravene fastsatt i TSI-er, CSM-er og CST-er og i annet relevant regelverk når det gjelder risikohåndtering og sikker ytelse av transporttjenester på jernbanenettet, og at
  2. b.
    jernbaneforetaket oppfyller kravene fastsatt i relevante nasjonale regler.
(5) All kommunikasjon og saksbehandling knyttet til søknaden skal oversendes gjennom One-stop shop.

Bestemmelsen gjennomfører sikkerhetsdirektivet artikkel 10.

I forskrift om gjennomføring av forordning (EU) 2018/763 framgår krav til innhold i søknad om felles sikkerhetssertifikat av vedlegget.