§ 4-8. Årlig sikkerhetsrapport

§ 4-8. Årlig sikkerhetsrapport

Før 31. mai hvert år skal jernbanevirksomhetene oversende en sikkerhetsrapport for foregående kalenderår til Statens jernbanetilsyn. Sikkerhetsrapporten skal inneholde følgende:
 1. a.
  opplysninger om hvordan jernbanevirksomheten har oppfylt egne sikkerhetsmål samt resultatene av sikkerhetsplanene,
 2. b.
  en rapport om utviklingen av nasjonale sikkerhetsindikatorer og av CSI-ene nevnt i § 3-1, i den grad det er relevant for virksomheten,
 3. c.
  resultatene av interne sikkerhetsrevisjoner,
 4. d.
  merknader om mangler og funksjonssvikt ved jernbanevirksomheten som kan være av betydning for Statens jernbanetilsyn, inkludert en oversikt over opplysningene fra de relevante aktørene i samsvar med § 2-3 tredje ledd bokstav b, og
 5. e.
  en rapport om anvendelsen av de relevante CSM-ene.