§ 4-1. Krav om sikkerhetsstyringssystem

§ 4-1. Krav om sikkerhetsstyringssystem

Alle jernbanevirksomheter skal ha et sikkerhetsstyringssystem. Formålet med sikkerhetsstyringssystemet skal være å sikre at jernbanesystemet i EØS minst kan oppfylle CST-ene, at det er i samsvar med sikkerhetskravene i TSI-ene, og at relevante deler av CSM-ene og nasjonale regler anvendes.

Bestemmelsen gjennomfører sikkerhetsdirektivet artikkel 9.

CST-er, CSM-er og TSI-er inneholder mer detaljerte krav om innhold.