§ 3-2. Felles sikkerhetsmetoder (CSM-er)

§ 3-2. Felles sikkerhetsmetoder (CSM-er)

(1) Felles sikkerhetsmetoder skal beskrive hvordan sikkerhetsnivåer, oppfyllelse av sikkerhetsmål og samsvar med andre sikkerhetskrav skal vurderes ved å utdype og angi:
 1. a.
  metoder for risikovurdering og -evaluering,
 2. b.
  metoder for vurdering av samsvar med kravene i sikkerhetssertifikater og sikkerhetstillatelser utstedt i samsvar med kapittel 5 og 6,
 3. c.
  tilsynsmetoder som skal anvendes av nasjonale sikkerhetsmyndigheter og overvåkingsmetoder som skal anvendes av jernbanevirksomheter og ECM,
 4. d.
  metoder for vurdering av sikkerhetsnivået og sikkerhetsresultat til jernbanevirksomheter nasjonalt og innen EØS,
 5. e.
  metoder for vurdering av oppnåelsen av sikkerhetsmål nasjonalt og innen EØS,
 6. f.
  eventuelle andre metoder som omfatter en prosess i sikkerhetsstyringssystemet som skal harmoniseres innen EØS.
(2) Der hvor det er hensiktsmessig kan det benyttes et uavhengig vurderingsorgan til å vurdere samsvar med CSM-ene.

Bestemmelsen gjennomfører sikkerhetsdirektivet artikkel 6 og 7.