Til startsiden

Vedlegg II. Underretning om nasjonale sikkerhetsregler

Nasjonale sikkerhetsregler som er meldt i samsvar med § 4-1 første ledd bokstav a, omfatter:
 1. 1.
  regler om eksisterende nasjonale sikkerhetsmål og sikkerhetsmetoder,
 2. 2.
  regler om krav til sikkerhetsstyringssystemer og sikkerhetssertifisering av jernbaneforetak,
 3. 3.
  felles driftsregler for jernbanenettet som ikke allerede er omfattet av TSI-er, herunder regler om trafikkstyrings- og signalsystemet,
 4. 4.
  regler om fastsettelse av krav til interne tilleggsregler for driften (selskapsregler) som må fastsettes av infrastrukturforvaltninger og jernbaneforetak,
 5. 5.
  regler om krav til personale som utfører viktige sikkerhetsoppgaver, herunder utvelgingskriterier, helsekrav, yrkesopplæring og sertifisering, i den grad de ikke allerede er omfattet av en TSI,
 6. 6.
  regler om undersøkelser av ulykker og hendelser.