§ 12-1. Gyldighet på eksisterende sikkerhetssertifikater

§ 12-1. Gyldighet på eksisterende sikkerhetssertifikater

Sikkerhetssertifikater som er utstedt før 31. oktober 2020, skal være gyldige til de utløper.