Til startsiden

Kapittel 11. Rapportering til Byrået

§ 11-1. Årsrapport fra Statens jernbanetilsyn

§ 11-1. Årsrapport fra Statens jernbanetilsyn

Statens jernbanetilsyn offentliggjør årlig en rapport om sin virksomhet fra året før og sender den til Byrået innen 30. september. Rapporten skal inneholde opplysninger om:
 1. a.
  utviklingen av jernbanesikkerheten, inkludert en status på nasjonalt plan for CSI-ene i samsvar med § 3-1 første ledd,
 2. b.
  viktige endringer i lover og forskrifter knyttet til jernbanesikkerhet,
 3. c.
  utviklingen med hensyn til sikkerhetssertifisering og sikkerhetstillatelser,
 4. d.
  resultater og erfaringer fra tilsynet med jernbanevirksomheter, inkludert antall inspeksjoner og revisjoner og utfall av disse,
 5. e.
  unntakene som er besluttet i samsvar med § 7-6, og
 6. f.
  jernbanevirksomhetenes erfaring med anvendelsen av de relevante CSM-ene.

Bestemmelsen gjennomfører sikkerhetsdirektivet artikkel 19.