§ 10-3. Utveksling av synspunkter og erfaringer mellom sikkerhetsmyndigheter

§ 10-3. Utveksling av synspunkter og erfaringer mellom sikkerhetsmyndigheter

De nasjonale sikkerhetsmyndighetene skal utveksle synspunkter og erfaringer, særlig innenfor de nettverk som Byrået har opprettet, med sikte på å harmonisere sine beslutningskriterier på EØS-plan.

Bestemmelsen gjennomfører sikkerhetsdirektivet artikkel 18.