§ 1-2. Virkeområde

§ 1-2. Virkeområde

(1) Forskriften gjelder for den norske delen av jernbanesystemet i EØS og sidespor eid av staten.
(2) Forskriften får ikke anvendelse på sporvei, tunnelbane, godsbane, museumsbane og lignende jernbanesystemer.

Bestemmelsen gjennomfører sikkerhetsdirektivet artikkel 2. 

Virkeområdet er det samme som for samtrafikkforskriften og «den norske delen av jernbanesystemet i EØS» er spesifisert i vedlegg I til samtrafikkforskriften. Det er tydeliggjort at sidespor eid av staten er omfattet, noe som betyr at for eksempel driftsbanegårder er innbefattet.