§ 18.Oversikt over kjøretøy

§ 18.Oversikt over kjøretøy

Jernbanevirksomheten skal ha en dokumentert oversikt over alle kjøretøy som virksomheten bruker. Oversikten skal som et minimum identifisere kjøretøy individuelt.