§ 8.Signalprinsipper

§ 8.Signalprinsipper

Jernbanevirksomheten skal ha prinsipper for tillatte signaler og deres plassering.