§ 41. Første gangs helseundersøkelse

§ 41. Første gangs helseundersøkelse

Den som skal utføre eller opplæres til arbeidsoppgaver som nevnt i § 39 skal gjennomgå en helseundersøkelse som minst skal omfatte:
 1. a.
  en generell undersøkelse,
 2. b.
  undersøkelser av sansefunksjoner (syn, hørsel, fargesans),
 3. c.
  en analyse av urin- eller blodprøve for eventuelt å avdekke diabetes og eventuelle andre forhold som måtte følge av den kliniske undersøkelsen, herunder bruk av narkotiske stoffer.
Det skal også gjennomføres en psykologisk undersøkelse som skal omfatte:
 1. a.
  kognitive egenskaper,
 2. b.
  psykomotoriske egenskaper,
 3. c.
  atferdsmessige og personlige egenskaper.

Annet ledd:

a)    Kognitive egenskaper kan omfatte:

 • oppmerksomhet og konsentrasjon
 • hukommelse
 • oppfatningsevne
 • dømmekraft
 • kommunikasjon

b)    Psykomotoriske egenskaper kan omfatte:

 • reaksjonshastighet
 • koordinering av bevegelser

c)     Atferdsmessige og personlige egenskaper kan omfatte:

 • evne til å kontrollere egne følelser
 • atferdsmessig pålitelighet
 • selvstendighet
 • ansvarsbevissthet