§ 26. Signalanlegg

§ 26. Signalanlegg

Signalanlegg skal være konstruert slik at de feiler til sikker tilstand.
Signaler skal plasseres slik at det klart går fram hvilke spor signalene gjelder for, og signalbildet skal være synlig for togets fører i god tid før signalpassering.

Annet ledd:

Plassering av og sikt til signaler må være førende for utforming av alle typer jernbanetekniske anlegg, plassering av installasjoner osv. Snø og vegetasjon som kan hindre sikt til signaler må fjernes.