§ 12. Kjøring i forbindelse med drift av infrastruktur

§ 12. Kjøring i forbindelse med drift av infrastruktur

Ved kjøring i forbindelse med kontroll, arbeid, rydding av snø eller vegetasjon mv. på infrastrukturen stilles samme sikkerhetsmessige krav som til øvrig trafikkutøvelse.

Kravet gjelder den som driver infrastruktur.