§ 8. Signalprinsipper

§ 8. Signalprinsipper

Jernbanevirksomheten skal ha prinsipper for tillatte signaler og deres plassering.