§ 2. Virkeområde

§ 2. Virkeområde

Forskriften gjelder for drift av privat sidespor og godsbane.

Forskriften regulerer drift av privat sidespor og godsbane. Forskriften gjelder dermed for jernbanevirksomheter som har tillatelse etter tillatelsesforskriften til å drive godsbane og for jernbanevirksomheter som har tillatelse etter tillatelsesforskriften til å drive sidespor, herunder havnespor, terminalspor og lignende. I tillegg omfattes sidespor som Bane NOR påtar seg ansvaret for å drive gjennom avtale med sidesporeierne.