Statens Jernbanetilsyn logo

§ 9.Unntak

§ 9.Unntak

Statens jernbanetilsyn kan gjøre unntak fra denne forskriften dersom særlige forhold tilsier det.