Statens Jernbanetilsyn logo

§ 7.Opplæring for den som har hatt arbeidsavbrudd

§ 7.Opplæring for den som har hatt arbeidsavbrudd

Den som driver jernbanevirksomhet skal iverksette repetisjon av opplæring eller tilleggsopplæring dersom personellet ikke lenger innehar nødvendige kunnskaper på grunn av arbeidsavbrudd.