§ 2. Krav om opplæring

§ 2. Krav om opplæring

Den som driver jernbanevirksomhet skal sørge for at arbeidsoppgaver som nevnt i § 1 kun utføres av personell som har gjennomgått den opplæring virksomheten krever.
Gjennomført opplæring skal sikre at arbeidsoppgavene utføres på en slik måte at det ikke innebærer en fare for trafikksikkerheten.

Med gjennomgått opplæring menes at eksamen er bestått.

Viktige trafikksikkerhetsmessige deler av en arbeidsoppgave kan i mange tilfeller være en del av en komplett yrkesutdannelse, og inngå i læreplanen for denne.