§ 10. Ikrafttredelse

§ 10. Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft 1. juli 2003.