Statens Jernbanetilsyn logo

§ 10-4.Register over kjøretøy

§ 10-4.Register over kjøretøy

Trafikkutøver skal ha et register over alle kjøretøy som virksomheten bruker. Registeret skal som et minimum identifisere kjøretøy individuelt.