Statens Jernbanetilsyn logo

§ 10-15.Krav til tog i trafikk

§ 10-15.Krav til tog i trafikk

Togets for- og bakende skal markeres med lys.
Toget skal kunne varsle med lydsignal.
Kjøretøyets identitetsnummer skal være godt synlig på kjøretøyet.