§ 7-3. Beredskapsøvelser

§ 7-3. Beredskapsøvelser

Jernbanevirksomheten skal regelmessig gjennomføre øvelser for å verifisere at beredskapen fungerer etter sin hensikt.
Jernbanevirksomhetene skal samordne slike øvelser i den grad det er nødvendig.

Første ledd:

Jernbanevirksomheten må selv vurdere hvilken regelmessighet som er tilstrekkelig for å kunne sikre at beredskapen virker etter hensikten. Vurderingene må være dokumenterte, se § 3-2.

Annet ledd:

Jernbanevirksomheten må samordne øvelser for å verifisere at grensesnitt til involverte aktører, herunder andre jernbanevirksomheter og redningsetater, fungerer etter sin hensikt, se § 4-7.